Όροι χρήσης

Το Ηλεκτρονικό κατάστημα magnetfish.gr παρέχει τις υπηρεσίες του προς τους επισκέπτες ή πελάτες (εφεξής καλούμενοι «χρήστες»), μόνο με την αποδοχή από πλευράς σας όλων των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Εφόσον επισκεφθείτε ή πραγματοποιήσετε αγορές μέσο της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους. Εάν δεν αποδέχεστε ή δεν καταλαβαίνετε τους όρους αυτούς παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε το κατάστημα magnetfish.gr.

Οι επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος magnetfish.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μας.

Σε περίπτωση χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος magnetfish.gr από πλευράς του χρήστη, αυτός θεωρείται υπεύθυνος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του λογαριασμού του καθώς και για την αποτροπή χρήσης αυτού του λογαριασμού από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Ανήλικα άτομα απαγορεύεται να χρησιμοποιούν Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη της Ιστοσελίδας / χρήση των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται μέσω αυτής από άτομα κάτω των 18 ετών. Ανήκουν στη διακριτική ευχέρεια του magnetfish.gr η άρνηση παροχής εξυπηρέτησης, ακύρωση λογαριασμών χρηστών, διαγραφή ή αλλαγή περιεχομένου ή ακύρωση παραγγελιών.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα magnetfish.gr , όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), φωτογραφίες προϊόντων, και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος magnetfish.gr , και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του προσώπου που επισκέπτεται μία Ιστοσελίδα, για την τήρηση στατιστικών στοιχείων (προκειμένου να καθορίζονται οι δημοφιλείς διαδικτυακές περιοχές ή για λόγους marketing) και τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη στην Ιστοσελίδα που επιθυμεί.

Εάν ο χρήστης δεν αποδέχεται την χρήση των cookies, παρακαλείται να μην χρησιμοποιήσει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα magnetfish.gr .

Περιορισμός Ευθύνης από τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Το magnetfish.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.

Περιγραφές Προϊόντων/Φωτογραφίες
Το magnetfish.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο όσον αφορά τα τις φωτογραφίες και τα χαρακτηριστικά των πωλούμενων προϊόντων, όπως αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εντούτοις, το magnetfish.gr και οι ιδιοκτήτες του δεν είναι υπεύθυνοι σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www. magnetfish.gr είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη.

Τροποποιήσεις Όρων
Το magnetfish.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τις πολιτικές και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο. Αν κάποιος από αυτούς τους όρους κριθεί άκυρος, ανίσχυρος, ή για οποιονδήποτε λόγο μη δυνάμενος να εφαρμοστεί, ο όρος αυτός θα κριθεί ως διαχωρίσιμος και δεν έχει επιπτώσεις στην ισχύ και τη δυνατότητα επιβολής οποιουδήποτε άλλου όρου.